Add to favorites Print this page

วันนี้ - 31 ธ.ค. 53
ค้นหาสิทธิพิเศษ:


บีควิก


บีควิก

ส่วนลด 100 บาท
เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่พร้อมเทิร์นแบตเตอรี่ลูกเก่า
หรือ เมื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์ พร้อมไส้กรอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02-789-3210

1 พ.ย. 52 - 31 ธ.ค. 53

!!! รับคูปองได้ที่จุดบริการลูกค้าบิ๊กซีทุกสาขา!!!

1. ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
3. ใช้ได้ที่ศูนย์บริการ บี-ควิก ทุกสาขา

เงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์
  • บัตรนี้ใช้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
  • โปรดแสดงบัตรเพื่อรับสิทธิประโยชน์ก่อนการชำระเงินและเซ็นชื่อกำกับทุกครั้งที่ใช้บัตร
  • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

  • บิ๊กซีสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ร้านค้า และ/หรือรายการสินค้าต่าง ๆ ตลอดจนยกเลิกการจัดรายการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่เกี่ยวกับการจัดรายการ ให้ถือเอาการตัดสินของบิ๊กซีฯ เป็นที่สิ้นสุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ จุดบริการลูกค้า บิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ Big Card Call Center โทร. 02 655 0666 ต่อ 7729