Add to favorites Print this page
พิมพ์สาขาที่ต้องการค้นหา

บิ๊กซี นครปฐมผู้จัดการสาขา:
คุณวิชัย สมบุญโสด
 
ที่อยู่:
754 ถนนเพชรเกษม
ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง
นครปฐม 73000

พิกัด:13.8126,100.072
 
โทรศัพท์:0-3421-3070-84
โทรสาร:0-3421-3085
E-mail:sgm.nakhonpathom@bigc.co.th
 
เส้นทาง:
ใช้ถนนเพชรเกษมมาตามเส้นทางเข้าจังหวัดนครปฐม ผ่านสะพานเข้าตัวเมืองนครปฐมมาตามเส้นทางไปราชบุรี บิ๊กซีตั้งอยู่ทางขวา กลับรถที่แยกไฟจราจร

เวลาทำการ:
ทุกวัน 9.00 - 23.00 น.

วันที่เปิดสาขา:
1 มีนาคม 2539