Add to favorites Print this page
พิมพ์สาขาที่ต้องการค้นหา

บิ๊กซี แพร่ผู้จัดการสาขา:
คุณธนกฤต ศิลารักษ์
 
ที่อยู่:
600 หมู่ 9
ตำบลนาจักร อำเภอเมือง
แพร่ 54000

พิกัด:18.1284,100.144
 
โทรศัพท์:0-5462-8000
โทรสาร:0-5462-6884
E-mail:sgm.phrae@bigc.co.th
 
เวลาทำการ:
ทุกวัน 9.00 - 22.00 น.

วันที่เปิดสาขา:
11 พฤษภาคม 2549