โหลดแอป
02-308-466602-308-4666
  1. ลูกค้าทำการเลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
  2. กดปุ่ม ตะกร้าสินค้า เพื่อเข้าสู่หน้า Check-out page
  3. นำ ”รหัสส่วนลดพิเศษ” ที่ลูกค้าได้รับ กรอกลงในช่องรหัสส่วนลดพิเศษ กด "ใช้รหัสส่วนลด"
  4. ระบบจะทำการคำนวณและแสดงส่วนลด กดปุ่ม “ชำระเงิน” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระค่าสินค้า

    เงื่อนในการใช้รหัสส่วนลด

             1.  รหัสส่วนลด สามารถใช้ได้ที่ www.bigc.co.th หรือ Big C Mobile Shopping App เท่านั้น
             2.  รหัสส่วนลด ต้องใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
             3.  สินค้าที่ไม่สามารถใช้รหัสส่วนลด ได้แก่ สินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ บัตรเติมเงิน บัตรกำนัลเงินสด กระเช้าของขวัญ เครื่องดื่มชูกำลัง กาแฟเบอร์ดี้โรบัสต้า รถจักรยานยนต์ น้ำหวานเฮลส์บลูบอย นมถั่วเหลืองแลคตา  ซอย
             4.  จำนวนสิทธิ์ที่ใช้รหัสส่วนลด สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง/1 ลูกค้า/1 ใบสั่งซื้อ/ 1 โปรโมชั่น/ 1 ที่อยู่ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ทางบริษัทจะแจ้งรายละเอียดของรายการส่งเสริมการขายผ่าน www.bigc.co.th
             5.  รหัสส่วนลดพิเศษของบิ๊กซี ช้อปปิ้งออนไลน์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือคูปองท้ายใบเสร็จ ที่ท่านได้รับจากสาขาได้
             6.  การกำหนดมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หากสินค้าที่ท่านสั่งซื้อหมด หรือได้รับไม่ครบถ้วน หรือมีการคืนสินค้า ซึ่งทำให้มูลค่าที่สั่งซื้อนั้น ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ส่วนลดดังกล่าว
             7. รหัสส่วนลดไม่สามารถทอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
             8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้