โหลดแอป
02-308-466602-308-4666

วิธีการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการชำระเงิน ได้ 3 วิธี

 1. ชำระเงินสดเมื่อได้รับสินค้า : ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด มูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท
 2. ชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต เมื่อได้รับสินค้า : ลูกค้าสามารถชำระสินค้าด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านเครื่องรูดบัตร EDC
 3. ชำระผ่านบัตรเครดิต ออนไลน์ (Payment gateway) :ลูกค้าสามารถชำระสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ ด้วยบัตรเครดิต VISA, Master card และ JCB สำหรับบัตรเครดิตบางธนาคาร อาจจำเป็นต้องกรอกรหัส Verified by visa, MasterCard Secure Code หรือกรอกรหัส OTP เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์

การชำระผ่านบัตรเครดิต ออนไลน์ (Payment gateway) ที่ บิ๊กซี ช้อปปิ้ง ออนไลน์ มีความปลอดภัยสูง โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านทำการชำระเงิน จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ มาตรฐานระดับสากล รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 1. การชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ (Payment gateway) กับ บิ๊กซี ช้อปปิ้ง ออนไลน์ เป็นเพียงการจองวงเงินในบัตรเครดิตของท่านเท่านั้น
 2. ระบบจะทำการรับชำระจากบัตรเครดิตของท่าน หลังจากที่ทำการขายสินค้าผ่านเครื่องคิดเงิน (POS) ณ วันที่ท่านรับสินค้า
 3. ยอดเงินที่แสดงในใบแจ้งหนี้ของท่าน จะต้องตรงตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงตามใบเสร็จรับเงินที่ท่านได้รับ ณ. วันที่สาขาทำการขายสินค้า ผ่านเครื่องคิดเงิน (POS) หรือวันที่ท่านรับสินค้า
 4. กรณีสินค้าที่ท่านได้รับมีมูลค่าน้อยกว่า ยอดเงินที่ทำรายการสั่งซื้อ (จองวงเงิน) ระบบจะทำการคืนวงเงินส่วนต่างให้กับท่าน โดยระยะเวลาในการคืนวงเงิน จะขึ้นอยู่กับนโยบายเจ้าของบัตร
 5. กรณีสินค้าที่ท่านได้รับมีมูลค่าสูงกว่า ยอดเงินที่ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อ ท่านสามารถเลือกชำระส่วนต่างได้ด้วย เงินสด หรือ บัตรเครดิต โดยแจ้งความประสงค์กับพนักงานสาขา
 6. เงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ของทางห้างฯ สำหรับใบสั่งซื้อของท่านจะเป็นไปตามเงื่อนไข ณ. วันที่ทำการขายสินค้าผ่านเครื่องคิดเงิน (POS) เท่านั้น
     **บิ๊กซี ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ส่วนลดสำหรับรายการส่งเสริมการขายที่สิ้นสุดไปแล้ว
 7. กรณีที่ได้รับสินค้าไม่ครบ หรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาในการคืนวงเงินเข้าบัญชีของท่าน จะขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารผู้ออกบัตรของท่าน
 8. ใบสั่งซื้อที่ชำระด้วยยัตรเครดิตออนไลน์ (Payment gateway) มีอายุ 7 วัน(นับจากวันที่ทำการสั่งซื้อ) กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการคืนวงเงินเข้าภายในบัตรของท่าน โดยระยะเวลาในการคืนเงิน จะขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารผู้ออกบัตร

หมายเหตุ บัตรที่ไม่แนะนำในการชำระผ่านช่องทางออนไลน์ คือ บัตรเดบิต(ของทุกธนาคาร), บัตร JCB, บัตร American Express (Amex)

● การชำระด้วยบัตรเดบิต บัญชีของท่านจะถูกตัดเงิน ณ วันที่ทำการสั่งซื้อ (ตามยอดที่สั่งซื้อ)

● กรณีได้รับสินค้าไม่ครบ ระบบจะทำการตัดเงินจากบัญชของท่าน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในขั้นตอนการสั่งซื้อ(ณ วันที่สั่งซื้อ), ครั้งที่ 2 เป็นยอดตามที่ได้รับสินค้าจริง ณ วันที่รับสินค้า (โดยระบบจะทำการคืนเงินยอดแรกให้ท่านในภายหลัง)

● ระยะเวลาในการคืนเงินเข้าบัญชีของท่าน จะใช้ระยะเวลาประมาณ 45-60 วัน(ทำการ)

ขั้นตอนการชำระผ่าน บัตรเครดิตออนไลน์

 1. ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า
 2. เลือกวิธีการชำระเป็น ชำระผ่าน “บัตรเครดิต ออนไลน์” (Payment gateway)
 3. เข้าสู้ขั้นตอนการกรอกรายละเอียดบัตรเครดิต
  1. เลขที่บัตรเครดิต, CVV2 / CVC2, วันหมดอายุของบัตรเครดิต, ประเภทบัตร, ชื่อประเทศของธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต และชื่อธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต
  2. คลิกปุ่ม “PAY NOW” หมายเหตุ หากเลือก “CANCEL” ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อ หรือ จะแสดงหน้าจอ “เลือกวิธีการชำระเงิน” เพื่อให้ท่านเลือกวิธีการชำระเงินอีกครั้ง
   how to pay
  3. ระบบจะแสดงหน้าจอ เพื่อให้ท่านตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
  4. เลือก "CONTINUE" เพื่อดำเนินการต่อ
   how to pay

   หมายเหตุ หากคลิก "CANCEL" ระบบจะย้อนกลับไปที่ "ขั้นตอนการกรอกรายละเอียดบัตรเครดิต"
  5. ระบบจะทำการตรวจสอบ และอนุมัติวงเงิน
   how to pay
  6. การแสดงผลการทำรายการ / กรณีรายการได้รับการอนุมัติ
   how to pay
  7. การแสดงผลการทำรายการ / กรณีรายการไม่ได้รับการอนุมัติ
   - คลิกปุ่ม Pay Again เพื่อทำรายการใหม่ โดยจะทำได้ 3 ครั้ง (ในหมายเลขใบสั่งซื้อ เดิม)
   how to pay
  8. จบขั้นตอนการชำระเงินผ่าน เครดิต ออนไลน์ โดยหน้าจอจะกลับเข้ามาสู่เว็บไซต์ บิ๊กซี ช้อปปิ้งออนไลน์ โดยอัตโนมัติ หรือ กดที่ปุ่ม "ดำเนินการต่อ" หากไม่ต้องการรอ
   how to pay