โหลดแอป
02-308-466602-308-4666

การรับสินค้าที่สาขาบิ๊กซี

สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่าน บิ๊กซี ช้อปปิ้งออนไลน์ และมียอดชำระเงินการสั่งซื้อมูลค่าตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป

เงื่อนไขการรับสินค้าที่สาขาบิ๊กซี

 1. สั่งซื้อสินค้าผ่าน บิ๊กซี ช้อปปิ้ง ออนไลน์ และมียอดชำระเงิน ณ วันที่รับสินค้ามูลค่าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
 2. ติดต่อรับสินค้าที่จุดบริการลูกค้า(จุดโบว์แดง) บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ
 3. แสดงใบสั่งซื้อ แบบพิมพ์ หรือ E-mail  คู่กับบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประชาชนผู้สั่งซื้อ  เพื่อติดต่อรับสินค้า
 4. ลูกค้าสามารถเลือกรับสินค้า ได้ตั้งแต่เวลา 10:00 – 20:00 น. (รอบเวลาที่ท่านสามารถเลือกได้ จะขึ้นอยู่กับเวลาที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้า)
 5. สั่งซื้อสินค้าก่อน 16:00 น. สามารถรับสินค้าได้ภายในวัน โดยรอบสุดท้ายที่สามารถรับสินค้าได้ คือ 20:00 น.
 6. เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสินค้าแทน บุคคลอื่น และ กรุณาแสดงบัตรประชาชนในขั้นตอนการรับสินค้าทุกครั้ง

 

วิธีการรับสินค้าที่สาขาบิ๊กซี

 1. ติดต่อที่จุดบริการลูกค้า (จุดโบว์แดง)
 2. แสดงใบสั่งซื้อ แบบพิมพ์ หรือ E-mail คู่กับบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประชาชนผู้สั่งซื้อ เพื่อยืนยันการรับสินค้า
 3. ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า
 4. พนักงานทำการขายสินค้า ผ่านเครื่องคิดเงิน (POS)
 5. ลูกค้าชำระค่าสินค้า ด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต
 6. เซ็นรับสินค้าในใบสั่งซื้อ(สาขาเก็บไว้เป็นหลักฐานในการรับสินค้า)
 7. ลูกค้ารับสินค้า

หมายเหตุ กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ (Payment gateway)

 • รับสินค้าด้วยตัวเอง แสดงบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนในการรับสินค้า